Hergebruikers van open data in beeld

Onderzoek naar wie open overheidsdata hergebruiken, en wat hun behoeften zijn. De resultaten van dit onderzoek geven aanknopingspunten om het hergebruik van open data te bevorderen.