Gegevensbescherming door ontwerp

Met de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg wordt het vereiste van gespecificeerde toestemming geïntroduceerd voor uitwisseling van gezondheidsgegevens van cliënten via een elektronisch uitwisselingssysteem. Het Programmateam Gespecificeerde Toestemming Structureel heeft een online toestemmingsvoorziening ontworpen om cliënten de mogelijkheid te bieden hun toestemmingen landelijk te geven en te beheren op overzichtelijke en transparante wijze.