SWOV rapport dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2017

Het rapport bevat een analyse door de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) van factoren voor ongevallen en letsels in 2017 en de aanknopingspunten voor maatregelen die daaruit volgen.