Programma Gespecificeerde Toestemming Structureel

Uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners is van belang voor de zorg aan de patiënt. Soms is voor het uitwisselen van gegevens toestemming nodig en soms ook niet. De regels die daarbij gelden liggen vast in verschillende wetten. In dit kennisdocument wordt uitgelegd wanneer toestemming nodig is en wanneer niet, welke soort toestemmingen er zijn en aan welke voorwaarden die toestemming moet voldoen.