Vrouwen aan de top

Dit rapport bevat een onderzoek naar vrouwen aan de top en waarom hun aandeel zo ver achterblijft bij het wettelijk streefcijfer. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft dit onderzoek een overzicht van de empirische kennis hierover.