Toezichtsrapport Over de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot selectie door de AIVD en de MIVD

Toezichtsrapport nr. 64 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de toepassing van selectie bij onderzoeksopdrachtgerichte-interceptie (OOG-interceptie) door de AIVD en de MIVD.

Dit rapport heeft betrekking op de periode 1 mei 2018 (de datum van inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017) tot en met 31 december 2018.