Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel

Dit onderzoeksrapport brengt de geschiedenis en het functioneren van de vrederechter in beeld en geeft handvatten hoe elementen ervan in het Nederlandse rechtsbestel zouden kunnen worden opgenomen.