Bijlage 1 Prognose dienstverlening

Dit rapport bevat een analyse van het CBR voor de ontwikkeling van de dienstverlening met betrekking tot de beoordeling van de gezondheidsverklaring. De afgelopen periode heeft het CBR deze prognoses moeten bijstellen. Dit document bevat de herijkte prognoses.