Feitenanalyse veranderende kostenramingen Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het rapport bevat een feitenanalyse van de veranderende kostenramingen voor de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma’ (HWBP) in vergelijking met een eerdere berekening van de kosten.