Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019: samenvatting

Samenvatting van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019 door de commissie Monitoring over de aanwezigheid van vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van grote bedrijven. De commissie concludeert dat het hanteren van streefcijfers te vrijblijvend is en een quotum zou moeten worden ingesteld.