Quick scan toelatingsbeleid funderend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een quick-scan laten uitvoeren naar het toelatingsbeleid dat scholen voeren en de effecten daarvan op de samenstelling van scholen. De quick-scan wijst uit dat verder onderzoek naar de praktijk van toelatingsbeleid nodig is.