RIVM- Verspreiding van GenX-stoffen in het milieu. Metingen in Nederland - 2013-2018

Het rapport bevat de resultaten van metingen metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) naar GenX-stoffen over de periode 2013-2018.