Memo Monitoring kleine plastic flessen in het zwerfafval - Resultaten eerste helft 2019

De memo bevat de 3e halfjaarlijkse rapportage over de meetresultaten van de aanpak van kleine plastic flessen in het zwerfafvaf. Het betreft de 1e 6 maanden van 2019.