Toolbox 'Maatwerk met de Awb'

Advies over het gebruikmaken van de juridische ruimte van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het bieden van maatwerk.

Dit document verkent de wettelijke ruimte voor het laten corrigeren van fouten gemaakt door burgers in hun contacten met de overheid. Daarbij is er bijzondere aandacht voor knelpunten door de digitalisering van de dienstverlening en besluitvorming door de overheid.

Op digitaleoverheid.nl leest u meer over de achtergrond bij deze toolkit.