Suïcide onder jongeren in 2017: voortgangsrapportage september 2019

Dit rapport beschrijft de voortgang van een verdiepend onderzoek naar de achtergrond en aanleiding van de 81 suïcides onder 10- tot 20-jarigen in Nederland in 2017.