Overzicht regeringsvoorstellen Justitie en Veiligheid en Immigratie en Asiel. Wetgevingsprogramma per fase

Het overzicht bevat onder meer de voorstellen die op dit moment voor consultatie zijn aangeboden, voorliggen voor advies bij de afdeling advisering
Raad van State, en de wetsvoorstellen die in behandeling zijn bij de Tweede of Eerste Kamer.