Nadere memorie van antwoord Wet terugkeer en vreemdeling

In de nadere memorie van antwoord gaat staatssecretaris Broekers-Knol in op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de 1e memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.