Onderzoek risicoverevening 2020: Gegevensfase

Deze rapportage doet verslag van de gegevensfase van het onderzoek voor de risicoverevening voor 2020.