Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019

Dit rapport gaat over studenten en hun huisvesting. Het schetst een beeld van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting.