Rapport Analyse turbo liquidaties

Het rapport bevat een cijfermatige analyse naar (turbo)liquidaties van rechtspersonen. Het doel is om een nadere inschatting te maken van de aard en omvang van misbruik bij (turbo)liquidaties.