Verkenning naar domeinprogramma’s niveau 2 (bol)

Deze presentatie geeft de resultaten weer van de verkenning van Commissie Van Gils.

Mede naar aanleiding van het advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs’ van de SER en het advies ‘Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2’ van CMMBO heeft de Commissie Van Gils een verkenning uitgevoerd naar brede domeinprogramma’s mbo niveau 2.