Campagne-effectonderzoek ’Palliatieve zorg'

Onderzoek naar het effect van de campagne rondom palliatieve zorg in 2019. De campagne wil mensen informeren over de mogelijkheden en ondersteuning als de laatste levensfase is aangebroken en genezing niet meer mogelijk is.