Savings and Sustainable Investment Union

Rapport van de werkgroep kapitaalmarktunie. De werkgroep stelt onder andere dat de kapitaalmarktunie zich meer moet richten op de behoeftes van burgers in de EU en financiering van een innovatieve en duurzame economie.