Uitvoeringstoets Belastingdienst wetsvoorstel wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uitwisseling persoonsgegevens

De Belastingdienst heeft getoetst of het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor de uitwisseling van persoonsgegevens voor de Belastingdienst uitvoerbaar is.