Opsporing, vervolging en berechting van internationale misdrijven in Nederland

Het rapport gaat over de toegevoegde waarde van een gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS-strijders voor genocide. Het brengt de relevante context, juridische kaders en juridische infrastructuur rond de vervolging en berechting van internationale misdrijven in Nederland in kaart.