Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Minister Wiebes reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het wetsvoorstel bevat regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen.