Geschillen in het MKB. Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat in op conflicten bij bedrijven tot 10 werkzame personen (mkb).