Instrumenten tegen niet-strafbare problematische gedragingen

Rapport over de aanpak van niet-strafbare problematische gedragingen. Dit is gedrag door burgers dat binnen de wet valt maar de democratische rechtsorde op lange termijn kan ondermijnen. Zoals woonoverlast of het belemmeren van democratische vergaderingen.