Haalbaarheid van een landelijk dekkend alcoholmeetnet

Onderzoek naar de mogelijkheid om een landelijk dekkend alcoholmeetnet op te zetten. Ook kijkt het onderzoek of het mogelijk is een risico-indicator te ontwikkelen voor rijden onder invloed van alcohol.