Voortgangsrapportage nr 2 Actieplan Voedselveiligheid

Het Actieplan Voedselveiligheid beschrijft de acties waarmee de aanbevelingen uit het onderzoek naar fipronil in eieren opgevolgd worden. Dit rapport geeft de voortgang weer van deze acties.