6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Rapport over de toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in Nederland.

6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ( PDF | 37 pagina's | 20,3 MB )