Pilot bezien watervergunningen. Eindrapport onderzoek en resultaten

Het rapport presenteert de onderzoeksmethodiek, de uitgangspunten en de resultaten van de pilot voor de beoordeling van watervergunningen voor het lozen van industrieel afvalwater op Rijkswateren.