Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap

Wetsvoorstel voor de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten. Het wetsvoorstel richt zich op het tegengaan van huwelijkse gevangenschap.