Quickscan Energiepotentie op Rijksvastgoed

In opdracht van het ministerie van BZK en het ministerie van EZK heeft Generation Energy een verkenning uitgevoerdĀ  naar de mogelijkheden die er bij het Rijksvastgoed zijn voor zon, wind, warmteopwekking en CO2-reductie en/of vastlegging.