Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.3. De terugkeer van vreemdelingen

De beleidsdoorlichting gaat over de effectiviteit (doeltreffendheid) en de efficiƫntie (doelmatigheid) van het beleid bij het vertrek van vreemdelingen uit Nederland.