Implementation of the Aarhus Convention Compliance Committee’s findings and recommendations

Afschrift van de Engelstalige brief van het Aarhus Convention Compliance Committee (ACCC) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over de voortgangsrapportage over het opvolgen van de conclusies en aanbevelingen van het ACCC over straling.