Bijlage 2. Letter Progress report

Afschrift van de brief van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) aan het Aarhus Convention Compliance Committee  (ACCC) over de voortgangsrapportage van de maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van het ACCC over straling.