Mobiliteit en verkeersveiligheid bij ouderen

Rapport over het perspectief van ouderen en professionals in zorg en welzijn.

BeterOud heeft geïnventariseerd op welke manier mobiliteit en verkeersveiligheid aan de orde komt in het werk van professionals in ouderenzorg en welzijn, en welke (kennis)behoeften er mogelijk zijn. Ook is ouderen zelf gevraagd wat zij belangrijk vinden en waar men eventueel behoefte aan heeft als het gaat om veilige mobiliteit.

Op basis hiervan worden ontwikkel- en samenwerkingsmogelijkheden benoemd. BeterOud is een consortium waar ouderen, professionals en organisaties zich samen inzetten om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning.