Advies Raad voor de Rechtspraak Wet uitbreiding slachtofferrechten

De Raad voor de Rechtspraak geeft advies over het wetsvoorstel voor de Wet uitbreiding slachtofferrechten. Het betreft een wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht voor de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces.