Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)

De EDS-evaluatie kent twee doelen. Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de EDS-regeling en aanbevelingen om huidig en toekomstig beleid doeltreffender en doelmatiger te maken.