Onderzoek Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid

Dit onderzoek richt zich op een juridische basis voor toezicht op overheidsalgoritmen en in welke mate op dit moment in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan toezicht op overheidsalgoritmen.