Eindrapport Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheid voor een schuldenaar om opgekochte vorderingen door incassobureaus terug
te kopen. En wel voor het bedrag waarvoor de vordering is overgenomen van de oorspronkelijke schuldeiser.