Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bespreekt in het rapport mogelijke risico's van de Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Dit zijn rijhulpsystemen die de bestuurder ondersteunen bij het uitvoeren van de rijtaak.