Signaalrapportage ILT VTH stelsel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beschrijft de ruimte die zij ziet voor doorontwikkeling vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsstelsel (VTH-stelsel).