Succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren

Analyse om te achterhalen welke factoren kunnen verklaren dat sommige grote kalverbedrijven een laag antibioticumgebruik hebben, terwijl dit op vergelijkbare andere grote bedrijven niet lukt.