Afschrift aanbiedingsbrief beleidsdoorlichting artikel 6 hbo en artikel 7 wo

De brief bevat de conclusies van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo) voor de periode 2015-2018.