Onderzoeksrapporten smartphonegebruik in het verkeer

Online enquête naar frequentie en type smartphonegebruik onder automobilisten en fietsers die hun smartphone gebruiken in het verkeer. Het huidige gebruik is afgezet tegen dat van 2017. Bureau SAMR voerde dit onderzoek uit voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).