Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen onderzoek naar de knelpunten en oplossingsrichtingen

Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten waar cliënten en gemeenten in de praktijk tegenaan lopen. Het rapport focust zich met name op de werkpraktijk bij en tussen gemeenten. De knelpunten die in deze praktijk bestaan, hebben negatieve consequenties voor cliënten.