Evaluatie van de wanbetalersregeling in de Zorgverzekeringswet

De Wet verbetering wanbetalersmaatregelen in de zorgverzekering is per 1 juli 2016 versoepeld. Onderdeel van deze wet is dat in 2019 de doeltreffendheid en de effecten worden geƫvalueerd.

De wet is op drie punten versoepeld:

  • Een verlaging van de bestuursrechtelijke premie;
  • De opschorting van het bestuursrechtelijk premieregime op basis van het aangaan van een betalingsregeling zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener;
  • Aanwijzing van groepen wanbetalers die onder voorwaarden kunnen uitstromen.