Veilige en Duurzame (Bio)Chemie met Blauwzuur?

Dit onderzoek schetst voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden om de gevaren van het gebruik van het giftige blauwzuur in chemische processen te verminderen.

Safe-by-Design houdt in dat veiligheid van stoffen, materialen, producten of processen al zoveel mogelijk in de ontwerpfase wordt meegenomen. Voor de ontwikkeling van Safe-by-Design is onderzoek naar veilige methoden en instrumenten belangrijk. Via een onderzoeksprogramma laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dergelijk onderzoek uitvoeren.